سکوت ,آقاجان ,چقدر ,چقدر خوانده

بسمه تعالی

گاهی ادم توان ادامه دادن را از دست می دهد

من هم در مواردی کم آورده ام

خسته ام از سر و کله زدن با دیگران

دوباره سکوت را برگزیده ام

شاید اشتباه باشد

اما فعلا به این سکوت نیاز دارم

دیگر نمی پرسم به کلاس می آیی؟

چقدر خوانده ای؟

و نه پاسخ می دهم سوالشان را که چقدر خوانده ای ؟  ...

دیگر نمی گویم چرا مراسم را نمی آیی؟

توجیه نمی کنم کسی را برای اهمیت حضور

خسته ام از گفتن وقتی گوش نمی دهند و

کار خود را انجام می دهند ...

یا صاحب الزمان (عج) ... آقاجان !

چه صبری داری فدایت شوم

چقدر بهت قول داده ام

اما عمل نکرده ام

اما خودم طاقت حرف گوش نکردن دیگران را ندارم

حلالم کن آقاجان

اگر صلاح می دانی و اوضاع خرابتر نمی شود

مدتی بهم اجازه ی سکوت کردن بده

خودت می دانی

از چند جهت بهم ریخته ام

و باز کم آورده ام ...

خودت به دادم برس آقاجان ...


حلالم کن ..................................
منبع اصلی مطلب : دل نوشته
برچسب ها : سکوت ,آقاجان ,چقدر ,چقدر خوانده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سکوت ...